Zoeken
Poll
Contact Info


Transitie regio Tienen

Wil je meer weten over onze werking? contacteer ons

regio Tienen

Als transitie regio Tienen willen we mensen bewuster maken om duurzamer te leven en willen we meer lokale veerkracht stimuleren. Dit lijkt ambitieus, maar we zijn overtuigd dat het kan.

De startende kern is een initiatiefgroep. Dit is een groep van ongeveer acht mensen met een aantal duidelijke taken. De huidige initiatiefgroep leidt transitie regio Tienen door de eerste fase. Op dit moment zijn er een aantal werkgroepen gevormd: handwerk- en reparatie, moestuinieren, swishing en de werkgroep 'andere ideeën' waar we brainstormen over hoe we Tienen zien in 2020.

Gemotiveerde nieuwe leden voor de werkgroepen zijn altijd welkom.

Transitie? > regio Tienen