Zoeken
Poll
Contact Info


Transitie regio Tienen

Wil je meer weten over onze werking? contacteer ons

Het geld van de toekomst

Bernard Lietaer (° 1942) is een Belgisch econoom, schrijver, en professor. Hij is bekend geworden als auteur van het boek 'The future Money', dat vertaald werd in 18 talen. Vandaag leeft Lietaer in de Belgische hoofdstad Brussel.

Visie

Lietaer toont aan dat lokale gemeenschappen baat hebben bij het maken van een aanvullende lokale eigen munt. Deze lokale munt circuleert dan aanvullend op het bestaande officiële muntsysteem. Hoe werkt dit? Een aanvullende munt is nuttig wanneer er ongebruikt kapitaal is. Dit kan worden gebruikt voor het leningen van behoeften. Er zijn immers nog steeds behoeften die door het bestaande officiële muntsysteem niet worden vervuld. Door het invoeren van deze complementaire munten kunnen op een kosteloze wijze (zonder dat het de gebruikers van dit systeem een betaling vergt in de bestaande officiële munt), behoeften worden bevredigd, die met het bestaande officiële muntsysteem niet worden bevredigd. Bijgevolg leidt het invoeren van deze complementaire munten tot een hoger niveau van welvaart en welzijn in die samenlevingen die er gebruik van weten te maken.

Voorbeelden

  1. lege zetels in vliegtuigen (= ongebruikt kapitaal) kan worden gecombineerd met de niet volledig vervulde behoefte van mensen om te reizen naar een vakantiebestemming. De lokale munt die hiervoor op succesvolle wijze werd geïntroduceerd is de "frequent flyer miles".
  2. niet bezette stoelen in het openbaar vervoer (= ongebruikt kapitaal), kan worden gecombineerd met de niet volledig vervulde behoefte van het collecteren van afval. Munteenheid is een jeton voor een gratis rit met het lokale openbare vervoer. Dit systeem werd op succesvolle wijze geïmplementeerd in een Zuid-Amerikaanse stad.
  3. onvoldoende zorg voor je conditie en gezondheid (= extra kapitaalsuitgave voor ziekteverzekering) kan worden gecombineerd met de niet volledig vervulde behoefte aan fitness, sport, programma's voor ontwennen van een verslaving, ... Dit systeem is in opstart in Ierland.
  4. De Zwitserse WIR-bank voor diensten.

Lietaer bestudeerde monetaire systemen. Hij is via verschillende functies meer dan 40 jaar actief geweest met geldsystemen. Zo was hij medewerker van de Nationale Bank van België. Hij is medeoprichter van het geldbeheerbedrijven GaiaCorp. Vanaf 1975 was hij verbonden aan verscheidene universiteiten.

Bron: Wikipedia

De volledige tekst van zijn boek: 'het geld van de toekomst. Een nieuwe Visie op Werlzijn, Werk en een Humanere Wereld' kan je vinden op:

http://users.skynet.be/de.wrikker/LV_docs/lietaer_hetgeldvandetoekomst.pdf

Wist je dat? > Geld & economie > Het geld van de toekomst /