Zoeken
Poll
Contact Info


Transitie regio Tienen

Wil je meer weten over onze werking? contacteer ons

wedstrijd logo Duurzaam Netwerk Hageland

Wordt jouw creatie hét uithangbord voor het Duurzaam Netwerk Hageland

DOE mee en ONTWERP een LOGO voor DNH!

 

Al vele jaren zijn in het Hageland diverse organisaties rond duurzaamheid en ecologie actief. In de nabije toekomst plannen we de opstart van een breed duurzaam netwerk in het Hageland, waarbij we de krachten van de bestaande en toekomstige organisaties willen bundelen om de impact, door meer samenwerking, nog te versterken.  Duurzaam Netwerk Hageland of kortweg DNH gaat nu op zoek naar een eigen logo en schrijft daarvoor een leuke wedstrijd uit. Elke creatieveling wordt uitgenodigd om het beste van zichzelf te geven en deel te nemen aan de wedstrijd ‘Ontwerp het logo voor DNH. De winnaar van de wedstrijd krijgt hiervoor een onkostenvergoeding van 100 euro.

 

Met het logo zal DNH op een herkenbare manier aanwezig zijn in de brede regio, o.a. in de gemeentelijke infobladen, op facebook, op flyers, … en zal het de informatie over de acties, duurzaamheidswerkingen en -projecten in het Hageland op een positieve en herkenbare manier in de kijker te plaatsen. 

 

De ontwerpen van het logo moeten ingestuurd worden voor 21 mei 2015 naar

Ronald Grobben via email dnh@igo.be.  

De bekendmaking en de prijsuitreiking is voorzien op het startevent van DNH op 21 juni 2015. Alle deelnemers zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht en voor de prijsuitreiking worden uitgenodigd.

 

Het wedstrijdreglement kun je downloaden op www.dnhageland.be of opvragen via het bovenstaande mailadres.

 

De belangrijkste voorwaarden om te mogen deelnemen zijn:

- Iedereen kan deelnemen vanaf 16 jaar (d.w.z. vanaf geboortejaar1999)

- De ontwerpen, vergezeld van een ingevuld inschrijvingsformulier moeten uiterlijk op 21 mei 2015 ingediend zijn bij dnh@igo.be.

- Een deelnemer kan maximaal drie ontwerpen insturen ter beoordeling

- Door het invullen en ondertekenen van een inschrijvingsformulier aanvaarden de deelnemers het wedstrijdreglement

- Het bekroonde logo kan vrij en onbelast worden gebruikt door  het DNH

 

Meer informatie: Ronald Grobben, 016/352.970.