Zoeken
Poll
Contact Info


Transitie regio Tienen

Wil je meer weten over onze werking? contacteer ons

Transitie?

Transitiegroepen zijn gewone mensen op zoek naar een manier om te leven met minder fossiele energie.

Het transitie-idee onstond in 2006 in Groot-Brittanië en is intussen uitgegroeid tot een wereldwijde beweging.De transitiebeweging heeft als doel mensen samen te brengen en hen te inspireren bij het zoeken naar een manier van leven om minder fossiele energie te gebruiken.

Een transitiegroep gaat aan de slag met mensen en middelen die lokaal voorhanden zijn. Want transitie gaat ervan uit dat er lokaal oplossingen te vinden zijn in de eigen wijk, stad of dorp. Het versterken of creeëren van een gevoel van gemeenschap en lokale veerkracht is hierbij erg belangrijk.

Transitie wil de wereld niet veranderen. Transitie is een voorbereiden op een verandering die onvermijdelijk is en in sneltreinvaart op ons afkomt.

Meer weten? Neem een kijkje op de sites van http://www.transitie.be en http://www.transitionnetwork.org