Zoeken
Poll
Contact Info


Transitie regio Tienen

Wil je meer weten over onze werking? contacteer ons

Welkom

op de website van transitie regio Tienen.

 

Waarom transitie?

 

Onze manier van leven is sterk afhankelijk van aardolie.

De vraag naar olie blijft stijgen maar olie wordt schaarser

en alsmaar duurder.

Onze economie en dus ook  onze samenleving komen

hierdoor ernstig in de problemen.

Ons gebruik van olie zorgt voor een klimaatsverandering.

Ons milieu en dus ook onze samenleving komen hierdoor

ernstig in de problemen.

Transitie wil ons minder afhankelijk maken van aardolie.

De transitie-beweging heeft als doel mensen samen te

brengen en hen te inspireren bij het zoeken naar een manier
leven die minder fossiele energie gebruikt.

 

Transitie in enkele woorden

 

Transitie is mondiaal

Transitie is ontstaan in Groot Brittanië in 2006 en is nu

wereldwijd verspreid (vooral angelsaksische landen)

 

Transitie is lokaal

De sleutel voor verandering zijn lokale gemeenschappen

De dynamiek komt van onderuit. Een transitie-groep werkt

met mensen en middelen die lokaal voorhanden zijn.

 

Transitie is sociaal

Samenwerking vormt de basis van transitie en dit versterkt

het sociale netwerk van een lokale gemeenschap.

 

Transitie is democratisch

Transitie is laagdrempelig en staat los van sociale klassen.

Iedereen is uitgenodigd.

 

Transitie is niet politiek gebonden

Transitie overstijgt partijpolitiek, de focus ligt op milieu,

op sociale weerbaarheid, op lokale veerkracht

 

Transitie is concreet 

Transitie staat met beide voeten in het dagelijkse leven.

Transitie werkt niet met grootse theorieën maar met

(kleine) concrete projecten.

 

 

Wil je meer informatie over transitie? Neem dan een kijkje op de website van transitie vlaanderen.